معرفی دانشگاه

معرفی دانشگاه

فعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد
حاجي آباد با مساحت 12578 كيلومتري مربع در قسمت شمال استان هرمزگان از شمال و شرق به بخشهاي از استان كرمان ، غرب به مناطقي از استان فارس و از جنوب به شهرستان بندرعباس محدود مي گردد . متوسط بارندگي ساليانه 5/246 ميليمتر است و در موقعيت جغرافيايي قرار گرفته است و متوسط درجه حرارت آن ساليانه 2/23درجه سانتيگراد است
دانشگاه آزاد اسلامي حاجي آباد در سال 1383 فعاليت خود را با پذيرش 96 دانشجو و 5 کارمند در 2 رشته گياهان دارويي و حسابداري شروع كرد و هم اكنون با 1100 دانشجو در24 رشته ، 9 عضوهيات علمي تمام وقت، نيمه وقت و 3 بورسيه تحصيلي و 50 نفر حق التدريس و 15 نفر كارمندرسمي-قراردادي وساعتي به حيات خود ادامه مي دهد.
اين واحد دانشگاهي داراي 342545 مترمربع زمين مي باشد كه 300000 مترمربع آن كاربرد كشاورزي و به عنوان مزرعه آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرد. و 42545 مترمربع ديگر آن به صورت اجاره به شرط تمليك در اختيار دانشگاه است كه ساختمان شماره (1) به مساحت500 4 متر مربع آن ساختمان آموزشي مي باشد كه به بهره برداري رسيد و ساختمان فرهنگي به مساحت 1080 متر مربع مي باشد.و ساختمان خوابگاه جهت اسكان 50 نفر از دانشجويان دختر بصورت استيجاري مي باشد.این واحد دانشگاهی دارای 6000 جلد کتاب،50 مقاله علمی پژوهشی،7 طرح پژوهشی ،3کارگاه (کامپیوتر - معماری و برق) ،5 آزمایشگاه می باشد.و با هزینه ای بالغ بر 000/000/000/21 ریال (بیست و یک میلیارد ریال) به بهره برداری رسید.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد در طی دو سال گذشته توانسته امتیازات خود را از صفر به86/96 رسانیده و از مرکز به واحد تبدیل گردیده است.گسترش اعضای هیات علمی و بورسیه کردن آنها در مقاطع بالاتر و تاسیس آزمایشگاه و امکانات پژوهشی همگی مزید آینده ای روشن و توسعه مناسب واحد می باشد.