برگزاری کلاسهای مجازی دروس عمومی

برگزاری کلاسهای مجازی دروس عمومی

برگزاری کلاسهای مجازی دروس عمومی

✅ بخشنامه ابلاغی معاونت آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها درخصوص برگزاري كلاس هاي مجازي دروس عمومی معارف اسلامي  🔷با توجه به تعطیلات اضطراری دانشگاهها، برای حل مشکل عقب‌ماندگی تحصیلی در این ایام، کلیه دانشجویانی که دروس معارفی دارند می‌بایست از تاریخ ۱۱ اسفندماه ۹۸ لغایت ۱۵ فرودین‌ماه ۹۹ با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان (https://ec.nahad.ir)  " دوره ویژه تعطیلات اضطراری دانشگاه" درس خود را بصورت مجازی بگذرانند.  🔶 جهت جبرانِ هر جلسه کلاس حضوری لغو شده، بایستی حداقل ۲ جلسه از درس آموزش مجازی را بگذرانند.🔷 مثال: برای دانشجویی که کلاس اندیشه اسلامی یک ایشان، سه جلسه تعطیل شده باشد، از بین دروس پیشنهاد شده باید درس مجازی را انتخاب کند که حداقل ۶ جلسه آموزشی داشته باشد، یا دو درس مجازی انتخاب کند که مجموع جلسات آنها بیش از ۶ جلسه باشد.  🔶 انجام آموزش مجازی مذکور توسط دانشجویان علاوه بر جبران جلسات لغو شده، بخشی از ۲۰ نمره آزمون کتبی پایان نیمسال جاری را به خود اختصاص خواهد داد که إعمال آن توسط استاد و گروه معارف مربوطه ضروری است.  🔷 حتما هر درس مجازی انتخاب شده را به اتمام رسانده و گواهی نامه آن را پرینت بگیرید.  🔶 نکته: صدور گواهینامه منوط به گذراندن آزمون پایانی هر درس می باشد.  🔷 گواهی های پرینت شده را نزد خود نگه دارید تا با اعلام گروه معارف دانشگاه ان را تحویل مدیر گروه دهید .